Technischer Ausschuss 20.10.2016

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:021 (TA)Gremium:Technischer Ausschuss
Datum:20.10.2016Zeit:18:45-18:50
Raum:Sitzungssaal Ochsen, Auf dem Platz 16
Bezeichnung:Sitzung des Technischen Ausschusses