Technischer Ausschuss 20.07.2017

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:028 (TA)Gremium:Technischer Ausschuss
Datum:20.07.2017Zeit:20:00-20:20
Raum:Sitzungssaal Ochsen, Auf dem Platz 16
Bezeichnung:Sitzung des Technischen Ausschusses