Technischer Ausschuss 17.05.2018

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:035 (TA)Gremium:Technischer Ausschuss
Datum:17.05.2018Zeit:20:00-20:09
Raum:Sitzungssaal Ochsen, Auf dem Platz 16
Bezeichnung:Sitzung des Technischen Ausschusses