Technischer Ausschuss 21.07.2016

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:019 (TA)Gremium:Technischer Ausschuss
Datum:21.07.2016Zeit:19:30
Raum:Sitzungssaal Ochsen, Auf dem Platz 16
Bezeichnung:Sitzung des Technischen Ausschusses