Technischer Ausschuss 14.06.2018

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:036 (TA)Gremium:Technischer Ausschuss
Datum:14.06.2018Zeit:20:00-20:09
Raum:Sitzungssaal Ochsen, Auf dem Platz 16
Bezeichnung:Sitzung des Technischen Ausschusses